toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

NKG
Xóa Bộ Lọc
NKG – Lợi nhuận thấp trong quý 4/2023; KQKD năm tài chính 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
NKGNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
NKGVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
NKG - KQKD quý 3 yếu; KQKD 9T 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp09/11/2023
NKGNhận Định Nhanh
09/11/2023
Bản tin 31/10/2023 - VN-Index giảm 1,4% - KBC, POW, SSI, ACV, BID, BVH, CTD, CTG, FRT, GAS, GMD, HDG, MWG, NKG, VEA, VIB, VJC, VNM
Nhận định thị trường31/10/2023
NKGVNMVJCVIBVEAXem thêm
31/10/2023
NKG - Lợi nhuận phục hồi trong quý 2; KQKD nửa đầu năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp08/08/2023
NKGNhận Định Nhanh
08/08/2023
Bản tin 31/07/2023 - Nhóm cổ phiếu Vingroup dẫn dắt VN-Index tăng 1,3% - AST, BSR, CTD, CTG, DIG, DPM, FRT, GMD, HDB, HDG, HPG, HSG, IDC, KBC, KDH, MBB, MWG, NKG, NVL, PC1, REE, SIP, VCB, VEA, VIC
Nhận định thị trường31/07/2023
NKGVICVEAVCBSIPXem thêm
31/07/2023
Báo cáo Ngành Điện - Quy hoạch Điện VIII (QHĐ VIII) được phê duyệt vào ngày 15/05/2023
Báo cáo ngành18/05/2023
NKGVGSPPCNT2POWXem thêm
18/05/2023
NKG - Ghi nhận lỗ trong quý 1/2023 thấp hơn quý trước nhờ hoàn nhập dự phòng - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp08/05/2023
NKGNhận Định Nhanh
08/05/2023
Bản tin 28/04/2023 - Nhóm cổ phiếu Vingroup phục hồi, VN-Index tăng điểm - VIC, PNJ, BID, BMP, ACB, CTG, DHC, DIG, DXG, FRT, GAS, HDB, HDG, HPG, KBC, KDH, LHG, MSN, MWG, NKG, PC1, POW, PTB, PVD, PVS, REE, STB, VCB, VNM
Nhận định thị trường28/04/2023
NKGVNMVCBSTBREEXem thêm
28/04/2023
NKG - Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2023 do triển vọng nhu cầu chưa tốt - Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp26/04/2023
NKGNhận Định Nhanh
26/04/2023