toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

Bản tin 24/05/2024 - VN-Index giảm 1,5% - CTG, POW, VHC
Nhận định thị trường24/05/2024
CTGPOWVHC
24/05/2024
Phân tích kỹ thuật - VN-Index được hỗ trợ bởi đường MA50
Phân tích kỹ thuật24/05/2024
24/05/2024
Báo cáo Ngành Sản xuất Phân bón - Triển vọng giá urê thấp hơn trong năm 2024 nhưng phục hồi trong năm 2025
Báo cáo ngành24/05/2024
DPMDCM
24/05/2024
SAB [MUA +27,6%] - Thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn sẽ tác động đến tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2026 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp24/05/2024
SAB
24/05/2024
Báo cáo Ngành Trung tâm Dữ liệu - Sẵn sàng cho tăng trưởng vượt bậc trong dài hạn
Báo cáo ngành24/05/2024
CTRFPTIDCVGI
24/05/2024
POW - Khoản bồi thường bảo hiểm cao hơn sẽ bù đắp cho khoản lỗ cao hơn từ Nhơn Trạch 3 & 4 và lợi nhuận thấp hơn từ Nhơn Trạch 1 - Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp24/05/2024
POWNhận Định Nhanh
24/05/2024
Bản tin 23/05/2024 - VN-Index tăng 1,1% - BSR, DGC, VCB, VTP
Nhận định thị trường24/05/2024
VCBBSRDGCVTP
24/05/2024
FPT [MUA +32,5%] - Tỷ lệ tăng trưởng kép LNST dự kiến đạt 28% trong giai đoạn 2023-26 nhờ mảng dịch vụ CNTT - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp23/05/2024
FPT
23/05/2024
IDC [MUA +20,5%] - Backlog lớn thúc đẩy lợi nhuận năm 2024; doanh số cho thuê đất KCN ổn định - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp23/05/2024
IDC
23/05/2024
Phân tích kỹ thuật - VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong 6 tuần
Phân tích kỹ thuật23/05/2024
23/05/2024