toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

Bản tin 18/07/2024 - VN-Index tăng 0,5% - FPT, NT2, PTB, SZC, TDM, VHM
Nhận định thị trường19/07/2024
FPTVHMTDMNT2PTBXem thêm
19/07/2024
VHM - Lợi nhuận quý 2 tăng mạnh so với quý trước; doanh số bán hàng tích cực trong nửa đầu năm 2024 nhờ Royal Island - Báo cáo KQKD & Gặp gỡ NĐT
Phân tích doanh nghiệp19/07/2024
VHMNhận Định Nhanh
19/07/2024
SZC – Lợi nhuận tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2024 nhờ diện tích đất bàn giao tăng mạnh – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp18/07/2024
SZCNhận Định Nhanh
18/07/2024
TDM - LNST nửa đầu năm 2024 từ mảng sản xuất nước hoàn thành 51% dự báo cả năm, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp18/07/2024
TDMNhận Định Nhanh
18/07/2024
Phân tích kỹ thuật - Lực mua vùng thấp vẫn hiện hữu
Phân tích kỹ thuật18/07/2024
18/07/2024
PTB - Doanh thu quý 2/2024 tiếp tục phục hồi, biên lợi nhuận trước thuế cải thiện – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp18/07/2024
PTBNhận Định Nhanh
18/07/2024
NT2 – Cải thiện đáng kể trong quý 2 so với quý 1, lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp18/07/2024
NT2Nhận Định Nhanh
18/07/2024
FPT - KQKD 6T 2024 khả quan, dịch vụ chuyển đổi số của mảng CNTT toàn cầu tăng trưởng tích cực - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp18/07/2024
FPTNhận Định Nhanh
18/07/2024
Bản tin 17/07/2024 - VN-Index giảm 0,98% trong phiên hôm nay - GMD, SCS, VHC, DRC, QTP
Nhận định thị trường17/07/2024
HDGSCSREEDRCPC1Xem thêm
17/07/2024
DRC - Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp tăng - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp17/07/2024
DRCNhận Định Nhanh
17/07/2024