Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

Phân tích kỹ thuật - VN-Index đảo chiều giảm từ kháng cự mạnh
Phân tích kỹ thuật23/02/2024
23/02/2024
Bản tin 23/02/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm - KDH, HDB, MWG, SCS, VEA, VIC
Nhận định thị trường23/02/2024
HDBKDHMWGVICSCSXem thêm
23/02/2024
IDC [MUA +21,9%] - Lợi nhuận 2024 dự kiến tăng trưởng mạnh; quỹ đất có thể phát triển trong tương lai còn lớn - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp23/02/2024
IDC
23/02/2024
KQKD quý 4 Ngành Ngân hàng - Tín dụng tăng mạnh; chất lượng tài sản bắt đầu cải thiện
Báo cáo ngành23/02/2024
VPBACBBIDCTGHDBXem thêm
23/02/2024
IDV [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - KCN Sông Lô 2 dự kiến dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn - Báo cáo Công ty
Phân tích doanh nghiệp23/02/2024
IDV
23/02/2024
Ngành Cá tra - Sản lượng phi lê, giá bán trung bình sẽ tăng trong năm 2024
Báo cáo ngành22/02/2024
VHC
22/02/2024
HDG [KHẢ QUAN +11,6%] - Mảng bất động sản phục hồi hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp22/02/2024
HDG
22/02/2024
FPT [MUA +21,8%] - Chi tiêu CNTT toàn cầu cao dẫn dắt đà tăng trưởng LNST ở mức 24% trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp22/02/2024
FPT
22/02/2024
Phân tích kỹ thuật - Thị trường tiếp tục thăm dò trước kháng cự mạnh
Phân tích kỹ thuật22/02/2024
22/02/2024
PLX [KHẢ QUAN +12,4%] - Sản lượng phục hồi hỗ trợ lợi nhuận năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp22/02/2024
PLX
22/02/2024