toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Nhận định thị trường

Bản tin 12/04/2024 - VN-Index tăng 1,5% nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh - BMP, CTR, PVD, BMI, DGC, REE
Nhận định thị trường12/04/2024
CTRBMIDGCPVDREEXem thêm
12/04/2024
Bản tin 11/04/2024 - VN-Index giảm nhẹ trong phiên hôm nay - HPG, BWE, TDM
Nhận định thị trường11/04/2024
DXSHPGKDHPDRVHMXem thêm
11/04/2024
Bản tin 10/04/2024 - VN-Index giảm nhẹ 0,3% - DGC, FPT
Nhận định thị trường10/04/2024
FPTDGC
10/04/2024
Bản tin 09/04/2024 - VN-Index tăng 1,0% sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp - MWG
Nhận định thị trường09/04/2024
MWG
09/04/2024
Bản tin 08/04/2024 - VN-Index mở đầu tuần giảm 0,4% - CTG, HPG, PLX, QTP, SIP, STB, VTP, SZC
Nhận định thị trường08/04/2024
VPBACBBIDCTGHDBXem thêm
08/04/2024
Bản tin 05/04/2024 - VN-Index giảm 1,04% - DHC, HDB, MSN, PC1, TLG, TV2, CTD, DIG, HT1, LHG
Nhận định thị trường05/04/2024
HDBMSNCTDLHGTLGXem thêm
05/04/2024
Bản tin 04/04/2024 - VN-Index giảm 0,3% trong phiên hôm nay - AST, CTR, SCS, VIC, VNM, ACB
Nhận định thị trường04/04/2024
CTRACBVICVNMSCSXem thêm
04/04/2024
Bản tin 03/04/2024 - VN-Index giảm 1,2% khi tất cả cổ phiếu VN30 đều giảm - DRC, IDC, PVT, SAB, VHC, VHM, VPB, LPB
Nhận định thị trường03/04/2024
VPBSABVHMPPCIDCXem thêm
03/04/2024
Bản tin 02/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% trong phiên hôm nay nhờ sự dẫn dắt của nhóm vật liệu cơ bản - KDH, NT2, PPC, PTB, VIB, QTP
Nhận định thị trường02/04/2024
GEXHDGGASKDHPVSXem thêm
02/04/2024
Bản tin 01/04/2024 - VN-Index giảm 0,2% trong phiên hôm nay - DIG, DXG, MBB, NLG, PTB, TPB, VRE, QNS, TAL
Nhận định thị trường01/04/2024
GASMBBTPBVREPVSXem thêm
01/04/2024