toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Nhận định thị trường

Bản tin 18/07/2024 - VN-Index tăng 0,5% - FPT, NT2, PTB, SZC, TDM, VHM
Nhận định thị trường19/07/2024
FPTVHMTDMNT2PTBXem thêm
19/07/2024
Bản tin 17/07/2024 - VN-Index giảm 0,98% trong phiên hôm nay - GMD, SCS, VHC, DRC, QTP
Nhận định thị trường17/07/2024
HDGSCSREEDRCPC1Xem thêm
17/07/2024
Bản tin 16/07/2024 - VN-Index tăng sau nhiều phiên giảm liên tiếp - PC1, POW, BMP, PPC
Nhận định thị trường16/07/2024
PPCPOWPC1BMP
16/07/2024
Bản tin 15/07/2024 - VN-Index giảm nhẹ trong phiên hôm nay - TDM
Nhận định thị trường15/07/2024
DXSKDHVHMVICVREXem thêm
15/07/2024
Bản tin 12/07/2024 - VN-Index khép lại tuần với mức giảm 0,24% do thanh khoản thấp - PLX, CTR
Nhận định thị trường12/07/2024
CTRPLX
12/07/2024
Bản tin 11/07/2024 - Thị trường giảm do nhóm Ngân hàng diễn biến kém khả quan - BWE, VEA
Nhận định thị trường11/07/2024
VEABWE
11/07/2024
Bản tin 10/07/2024 - VN-Index giảm điểm do áp lực chốt lãi - PLX
Nhận định thị trường10/07/2024
PLX
10/07/2024
Bản tin 09/07/2024 - Thị trường cải thiện với sự hỗ trợ từ nhiều nhóm ngành - CTR, PTB
Nhận định thị trường09/07/2024
CTRHPGHSGNKG
09/07/2024
Bản tin 08/07/2024 - Áp lực bán từ khối ngoại tăng mạnh
Nhận định thị trường08/07/2024
08/07/2024
Bản tin 05/07/2024 - Thị trường tăng nhờ thanh khoản cao hơn - GMD, REE, TV2
Nhận định thị trường05/07/2024
REEGMDTV2
05/07/2024