Vietcap Trading
Nền tảng giao dịch của chúng tôi được xây dựng trên những giá trị cốt lõi của sự minh bạch, hiệu quả và tính khả dụng. Nó nhằm mục tiêu cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ để đưa ra những quyết định đầu tư và kế hoạch tài chính tốt nhất có thể sẽ định hình tương lai của họ. Các chức năng bao gồm giao dịch thời gian thực và tần suất cao, thực hiện nhanh chóng, cho vay ký quỹ tự động, lệnh có điều kiện, chuyển tiền mặt, theo dõi danh mục và phân tích tài chính. Truy cập thông qua máy tính để bàn (Vietcap Pro), trang website và ứng dụng di động.

Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng.

Môi giới Khách hàng Cá nhân

Vietcap đồng hành cùng bạn trên mọi quyết định đầu tư.

Xem thêm

Môi giới Khách hàng Tổ chức

Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và cam kết cung cấp các dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp nhất.

Xem thêm

Quản lý gia sản

Tại Vietcap, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp đầu tư toàn diện và chuyên biệt với chất lượng dịch vụ tối ưu.

Xem thêm

Ngân hàng đầu tư

Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của chính doanh nghiệp.

Xem thêm

Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng.

Môi giới Khách hàng Cá nhân

Vietcap đồng hành cùng bạn trên mọi quyết định đầu tư.

Môi giới Khách hàng Tổ chức

Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và cam kết cung cấp các dịch vụ toàn diện và chuyên nghiệp nhất.

Quản lý gia sản

Tại Vietcap, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp đầu tư toàn diện và chuyên biệt với chất lượng dịch vụ tối ưu.

Ngân hàng đầu tư

Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của chính doanh nghiệp.

Kể từ khi thành lập vào năm 2007, Vietcap luôn cam kết với phương thức tiếp cận lấy khách hàng trung tâm và phát triển dựa trên lợi thế cạnh tranh của chúng tôi về các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi cũng cam kết phát triển với cộng đồng; chủ động tình nguyện, thúc đẩy giáo dục, cải thiện môi trường.

Kể từ khi thành lập vào năm 2007, Vietcap luôn cam kết với phương thức tiếp cận lấy khách hàng trung tâm và phát triển dựa trên lợi thế cạnh tranh của chúng tôi về các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi cũng cam kết phát triển với cộng đồng; chủ động tình nguyện, thúc đẩy giáo dục, cải thiện môi trường.

Tham gia Vietcap
5000