toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Báo cáo Trái phiếu tiền tệ - Khối lượng giao dịch trái phiếu cải thiện ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ22/07/2024
22/07/2024
Báo cáo Trái phiếu tiền tệ - NHNN triển khai thêm biện pháp hỗ trợ tỷ giá
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ14/06/2024
14/06/2024
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - NHNN can thiệp giúp hạ nhiệt tỷ giá
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ15/05/2024
15/05/2024
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - NHNN tiếp tục phát hành tín phiếu
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ11/04/2024
11/04/2024
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - NHNN bơm tiền qua kênh OMO sau Tết
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ14/03/2024
14/03/2024
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2024
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ20/02/2024
20/02/2024
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lợi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm nhẹ
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ12/01/2024
12/01/2024
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Thanh khoản gia tăng do tín phiếu đáo hạn
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ13/12/2023
13/12/2023
Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lãi suất liên ngân hàng chạm mức cao nhất trong 20 tuần qua
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ14/11/2023
14/11/2023
Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ - NHNN quay lại phát hành tín phiếu để hấp thụ thanh khoản dư thừa
Báo cáo trái phiếu & tiền tệ12/10/2023
12/10/2023