toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

VNM
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 04/04/2024 - VN-Index giảm 0,3% trong phiên hôm nay - AST, CTR, SCS, VIC, VNM, ACB
Nhận định thị trường04/04/2024
VNMACBVICSCSCTRXem thêm
04/04/2024
VNM [KHẢ QUAN +16,3%] - Chi phí marketing cao hơn dự kiến hỗ trợ giành lại thị phần - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp25/03/2024
VNM
25/03/2024
Bản tin 15/03/2024 - VN-Index giảm nhẹ trong phiên hôm nay - BWE, TDM, CTR, PVS, DIG, DRC, GAS, SIP, VJC, VNM
Nhận định thị trường15/03/2024
VNMVJCSIPGASDRCXem thêm
15/03/2024
Bản tin 02/02/2024 - VN-Index khép lại tuần với mức giảm 0,04% - PVT, VNM, IDC, PVS, PVD
Nhận định thị trường02/02/2024
VNMVCBVPBVIBTCBXem thêm
02/02/2024
VNM – LNST tăng trưởng mạnh trong Q4 2023 từ nền thấp, phù hợp với kì vọng chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
VNMNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
VNMVTPVJCVICSSIXem thêm
31/01/2024
VNM [KHẢ QUAN +17,2%] - Điều chỉnh giảm dự báo biên lợi nhuận gộp do doanh số mảng sữa bột trẻ em thấp hơn dự kiến - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp27/11/2023
VNM
27/11/2023
Bản tin 24/11/2023 - VN-Index khép lại tuần với mức tăng 0,7% - VCB, VNM, VSC
Nhận định thị trường24/11/2023
VNMVSCVCB
24/11/2023
Bản tin 07/11/2023 - Cổ phiếu nhóm VN30 diễn biến kém tích cực, VN-Index giảm 0,9% - FPT, VNM, BWE, TDM, DHC, TPB
Nhận định thị trường07/11/2023
VNMTPBDHCTDMBWEXem thêm
07/11/2023
VNM - Biên lợi nhuận gộp cải thiện dần trong 2 quý gần nhất - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp02/11/2023
VNMNhận Định Nhanh
02/11/2023