Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

VNM
Xóa Bộ Lọc
VNM [KHẢ QUAN +17,2%] - Điều chỉnh giảm dự báo biên lợi nhuận gộp do doanh số mảng sữa bột trẻ em thấp hơn dự kiến - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp 27/11/2023
VNM
27/11/2023
Bản tin 24/11/2023 - VN-Index khép lại tuần với mức tăng 0,7% - VCB, VNM, VSC
Nhận định thị trường 24/11/2023
VNM VSC VCB
24/11/2023
Bản tin 07/11/2023 - Cổ phiếu nhóm VN30 diễn biến kém tích cực, VN-Index giảm 0,9% - FPT, VNM, BWE, TDM, DHC, TPB
Nhận định thị trường 07/11/2023
VNM TPB DHC TDM BWE Xem thêm
07/11/2023
VNM - Biên lợi nhuận gộp cải thiện dần trong 2 quý gần nhất - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp 02/11/2023
VNM
02/11/2023
Bản tin 31/10/2023 - VN-Index giảm 1,4% - KBC, POW, SSI, ACV, BID, BVH, CTD, CTG, FRT, GAS, GMD, HDG, MWG, NKG, VEA, VIB, VJC, VNM
Nhận định thị trường 31/10/2023
VNM VJC VIB VEA NKG Xem thêm
31/10/2023
Bản tin 28/08/2023 - VN-Index lấy lại mốc 1.200, dẫn dắt bởi VNM - FDI - PVS
Nhận định thị trường 28/08/2023
VNM PVS
28/08/2023
VNM [KHẢ QUAN +14,6%] - Khả năng sinh lời dự kiến phục hồi trong năm 2024 nhờ giá sữa nguyên liệu đầu vào giảm - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp 21/08/2023
VNM
21/08/2023
Bản tin 18/08/2023 - VN-Index giảm mạnh 4,5% do lực bán trên diện rộng - BSR, DXG, DXS, GAS, VNM
Nhận định thị trường 18/08/2023
VNM GAS DXS DXG BSR
18/08/2023
Bản tin 10/08/2023 - VN-Index giảm 1,1% khi các cổ phiếu ngân hàng giảm - FRT, VNM, IDC, PLX, SAB, VHM
Nhận định thị trường 10/08/2023
VNM VHM SAB PLX IDC Xem thêm
10/08/2023
VNM - Doanh thu và biên lợi nhuận gộp trong nước cải thiện so với quý trước trong quý 2 - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp 07/08/2023
VNM
07/08/2023