toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

KDH
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 18/05/2024 - VN-Index khép lại tuần với mức tăng 0,3% - LPB, DXG, DXS, KDH, NLG, VHM, DPR
Nhận định thị trường18/05/2024
KDHDPRNLGDXGDXSXem thêm
18/05/2024
KDH – Biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến trong quý 1 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp27/04/2024
KDHNhận Định Nhanh
27/04/2024
Bản tin 26/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% - DGW, HDB, IDC, PLX, SCS, SIP, STB, VHM, VIC, VJC, VRE, ACB, ACV, CTG, CTR, DCM, DXG, DXS, FRT, GAS, GMD, HSG, KDH, NLG, PC1, PVD, PVS, PVT, REE, TPB, VEA, VIB, VNM
Nhận định thị trường26/04/2024
KDHVNMVIBVEATPBXem thêm
26/04/2024
KDH – Đặt kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS tăng 10% YoY trong năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp23/04/2024
KDHNhận Định Nhanh
23/04/2024
Bản tin 23/04/2024 - VN-Index giảm 1,1% trong phiên hôm nay - FPT, HDG, MSN, KDH, TLG, TPB, VRE
Nhận định thị trường23/04/2024
KDHSIPKBCPHRGVRXem thêm
23/04/2024
Báo cáo Ngành Bất động sản Nhà ở - Niềm tin của người mua nhà và hoạt động môi giới tiếp tục phục hồi trong quý 1/2024
Báo cáo ngành16/04/2024
KDHTCHCREPDRHTNXem thêm
16/04/2024
Bản tin 11/04/2024 - VN-Index giảm nhẹ trong phiên hôm nay - HPG, BWE, TDM
Nhận định thị trường11/04/2024
KDHTCHCREPDRHTNXem thêm
11/04/2024
Bản tin 02/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% trong phiên hôm nay nhờ sự dẫn dắt của nhóm vật liệu cơ bản - KDH, NT2, PPC, PTB, VIB, QTP
Nhận định thị trường02/04/2024
KDHGASPVDPVSPOWXem thêm
02/04/2024
KDH [MUA +23,5%] - Doanh số bán hàng tại The Privia tích cực sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp06/03/2024
KDH
06/03/2024
Bản tin 23/02/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm - KDH, HDB, MWG, SCS, VEA, VIC
Nhận định thị trường23/02/2024
KDHVICVEASCSMWGXem thêm
23/02/2024