Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

KDH
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 23/02/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm - KDH, HDB, MWG, SCS, VEA, VIC
Nhận định thị trường23/02/2024
KDHVICVEASCSMWGXem thêm
23/02/2024
Bản tin 22/02/2024 - VN-Index giảm 0,2% do các cổ phiếu ngân hàng giảm - CTR, VEA, VHC, ACV, KDH, SAB
Nhận định thị trường22/02/2024
KDHSABACVVHCVEAXem thêm
22/02/2024
Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
Nhận định thị trường30/01/2024
KDHLHGDGCVREVPBXem thêm
30/01/2024
Bản tin 18/01/2024 - VN-Index tăng 0,6% trong phiên hôm nay - MWG, LHG, SZC, TDM
Nhận định thị trường18/01/2024
KDHGVRPHRSIPIDCXem thêm
18/01/2024
Báo cáo Ngành Bất động sản Nhà ở: Các công ty nghiên cứu thị trường BĐS kỳ vọng thị trường BĐS sẽ dần dần phục hồi trong năm 2024 - phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi
Báo cáo ngành16/01/2024
KDHVHMNLGDXG
16/01/2024
Bản tin 15/01/2024 - VN-Index giảm nhẹ 0,1% - MBB, PLX
Nhận định thị trường15/01/2024
KDHVHMNLGDXGPLXXem thêm
15/01/2024
Báo cáo Ngành Bất động sản - Kỳ vọng thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) khi Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua vào Kỳ họp bất thường tháng 1/2024
Báo cáo ngành10/01/2024
KDHNLGVHM
10/01/2024
Bản tin 09/01/2024 - VN-Index giảm 0,1% khi các mã vốn hóa lớn các ngành đều giảm - BSR, SBT
Nhận định thị trường09/01/2024
KDHNLGVHMSBTBSR
09/01/2024
Báo cáo Ngành Bất động sản: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức được thông qua
Báo cáo ngành29/11/2023
KDHSZCGVRPHRLHGXem thêm
29/11/2023
Bản tin 27/11/2023 - VN-Index giảm 0,7% trong sắc đỏ của cổ phiếu ngân hàng - MWG, CTG, HDB
Nhận định thị trường27/11/2023
KDHHDBCTGSZCGVRXem thêm
27/11/2023