Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

GVR
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
GVRVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
GVR – Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
GVRNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 18/01/2024 - VN-Index tăng 0,6% trong phiên hôm nay - MWG, LHG, SZC, TDM
Nhận định thị trường18/01/2024
GVRPHRSIPIDCKBCXem thêm
18/01/2024
GVR [KÉM KHẢ QUAN -17,1%] - Mảng cao su và gỗ được kì vọng phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp05/01/2024
GVR
05/01/2024
Bản tin 03/01/2024 - VN-Index tăng 1,1%, phần lớn các cổ phiếu VN30 tăng điểm - IDC, BMI, GVR, LPB, SSI
Nhận định thị trường03/01/2024
GVRREEPVSSSILPBXem thêm
03/01/2024
Bản tin 22/12/2023 - VN-Index tăng nhẹ dù phần lớn các cổ phiếu VN30 giảm - GAS, GVR, STB, VTP, DIG
Nhận định thị trường22/12/2023
GVRDIGVTPSTBGAS
22/12/2023
Báo cáo Ngành Bất động sản: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức được thông qua
Báo cáo ngành29/11/2023
GVRSZCPHRLHGSIPXem thêm
29/11/2023
Bản tin 27/11/2023 - VN-Index giảm 0,7% trong sắc đỏ của cổ phiếu ngân hàng - MWG, CTG, HDB
Nhận định thị trường27/11/2023
GVRHDBCTGSZCPHRXem thêm
27/11/2023
GVR - Doanh thu quý 3 phục hồi nhưng biên lợi nhuận tiếp tục giảm so với quý trước - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp10/11/2023
GVRNhận Định Nhanh
10/11/2023
Bản tin 01/11/2023 - Đà tăng vào phiên chiều giúp VN-Index đóng cửa tăng 1,1% - PVS, GEX, GVR, HVN, SIP, VTP
Nhận định thị trường01/11/2023
GVRVTPSIPHVNGEXXem thêm
01/11/2023