Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

DXG
Xóa Bộ Lọc
DXG – Bàn giao theo kế hoạch tại Opal Skyline dẫn dắt lợi nhuận quý 4 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
DXGNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
DXGVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
Bản tin 18/01/2024 - VN-Index tăng 0,6% trong phiên hôm nay - MWG, LHG, SZC, TDM
Nhận định thị trường18/01/2024
DXGGVRPHRSIPIDCXem thêm
18/01/2024
Báo cáo Ngành Bất động sản Nhà ở: Các công ty nghiên cứu thị trường BĐS kỳ vọng thị trường BĐS sẽ dần dần phục hồi trong năm 2024 - phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi
Báo cáo ngành16/01/2024
DXGVHMNLGKDH
16/01/2024
Bản tin 15/01/2024 - VN-Index giảm nhẹ 0,1% - MBB, PLX
Nhận định thị trường15/01/2024
DXGVHMNLGKDHPLXXem thêm
15/01/2024
DXG [PHTT +1,3%] - Mở bán dự án trở lại sẽ hỗ trợ doanh số bán hàng trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp07/12/2023
DXG
07/12/2023
Bản tin 05/12/2023 - VN-Index giảm 0,4% khi các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm - DXG, STB, PAN
Nhận định thị trường05/12/2023
DXGPANSTB
05/12/2023
Báo cáo Ngành Bất động sản: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức được thông qua
Báo cáo ngành29/11/2023
DXGSZCGVRPHRLHGXem thêm
29/11/2023
Bản tin 27/11/2023 - VN-Index giảm 0,7% trong sắc đỏ của cổ phiếu ngân hàng - MWG, CTG, HDB
Nhận định thị trường27/11/2023
DXGHDBCTGSZCGVRXem thêm
27/11/2023
Bản tin 23/11/2023 - Phần lớn nhóm cổ phiếu VN30 đều giảm, khiến VN-Index giảm 2,3% - TCB, DXG, GAS
Nhận định thị trường23/11/2023
DXGGASTCB
23/11/2023