toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

POW
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 16/07/2024 - VN-Index tăng sau nhiều phiên giảm liên tiếp - PC1, POW, BMP, PPC
Nhận định thị trường16/07/2024
POWPPCBMPPC1
16/07/2024
Bản tin 25/06/2024 - VN-Index phục hồi sau khi giảm mạnh vào phiên hôm qua - HDB, MWG, PVT, GMD, POW
Nhận định thị trường25/06/2024
POWGMDPVTMWGHDB
25/06/2024
Bản tin 18/06/2024 - VN-Index tăng 0,4% trong phiên hôm nay - ACG, FPT, NLG, POW, BMP
Nhận định thị trường18/06/2024
POWBMPNLGFPTACG
18/06/2024
Bản tin 11/06/2024 - VN-Index giảm 0,5% trong phiên hôm nay - HDB, POW, PVS, VEA, VIB, PPC
Nhận định thị trường11/06/2024
POWPPCVIBVEAPVSXem thêm
11/06/2024
POW [MUA +20,0%] - Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh trên toàn quốc sẽ thúc đẩy lợi nhuận phục hồi - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp31/05/2024
POW
31/05/2024
Báo cáo Ngành Nhiệt điện - Lượng tiêu thụ điện năng tăng mạnh sẽ thúc đẩy giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM)
Báo cáo ngành31/05/2024
POWPPCQTPNT2
31/05/2024
Bản tin 28/05/2024 - VN-Index tăng 1,1% trong phiên hôm nay - HDG, REE
Nhận định thị trường28/05/2024
POWREEHDGPVDGAS
28/05/2024
POW - Khoản bồi thường bảo hiểm cao hơn sẽ bù đắp cho khoản lỗ cao hơn từ Nhơn Trạch 3 & 4 và lợi nhuận thấp hơn từ Nhơn Trạch 1 - Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp24/05/2024
POWNhận Định Nhanh
24/05/2024
Bản tin 24/05/2024 - VN-Index giảm 1,5% - CTG, POW, VHC
Nhận định thị trường24/05/2024
POWCTGVHC
24/05/2024
Bản tin 16/05/2024 - VN-Index tăng 1,2% nhờ nhóm ngân hàng - BWE, TDM, DRC, NLG, TV2, HPG, NT2, POW, PPC, QTP
Nhận định thị trường16/05/2024
POWQTPPPCNT2HPGXem thêm
16/05/2024