toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

GEX
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 02/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% trong phiên hôm nay nhờ sự dẫn dắt của nhóm vật liệu cơ bản - KDH, NT2, PPC, PTB, VIB, QTP
Nhận định thị trường02/04/2024
GEXGASPVDPVSPOWXem thêm
02/04/2024
GEX – Trả cổ tức tiền mặt trong năm 2024, không ưu tiên mua thêm cổ phần VGC – Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp29/03/2024
GEXNhận Định Nhanh
29/03/2024
Bản tin 29/03/2024 - VN-Index giảm 0,5% do nhóm ngân hàng - DGC, DPM, GEX, REE, GVR, VIB, HDC
Nhận định thị trường29/03/2024
GEXHDCVIBGVRREEXem thêm
29/03/2024
GEX [PHTT +10,4%] - Lợi nhuận từ VGC giảm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi lợi nhuận - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp20/03/2024
GEX
20/03/2024
Bản tin 12/03/2024 - VN-Index tăng 0,8% nhờ nhóm ngân hàng phục hồi - HPG, NT2, POW, VEA, AST, GEX, VIC
Nhận định thị trường12/03/2024
GEXVICASTVEANT2Xem thêm
12/03/2024
Bản tin 07/03/2024 - VN-Index tăng 0,5% trong phiên hôm nay - BWE, GEX, KBC, VIB, PNJ, QNS
Nhận định thị trường07/03/2024
GEXQNSPNJVIBKBCXem thêm
07/03/2024
GEX – Lợi nhuận quý 4 & năm 2023 thấp do VGC; điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
GEXNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
GEXVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
Bản tin 28/12/2023 - VN-Index tăng, dẫn dắt bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn - DCM, GEX, MBB, PPC, PVS, GAS
Nhận định thị trường28/12/2023
GEXGASPVSPPCMBBXem thêm
28/12/2023
GEX [KHẢ QUAN +16,2%] - Lãi thoái vốn mảng điện dự kiến thúc đẩy lợi nhuận báo cáo năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp20/11/2023
GEX
20/11/2023