toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

STB
Xóa Bộ Lọc
KQKD quý 1/2024 Ngành Ngân hàng - Lợi nhuận tăng YoY; Các chỉ số về nợ xấu tăng nhẹ QoQ
Báo cáo ngành29/05/2024
STBMBBVPBVIBVCBXem thêm
29/05/2024
Bản tin 15/05/2024 - VN-Index tăng 0,9% trong phiên hôm nay - POW, STB
Nhận định thị trường15/05/2024
STBPOW
15/05/2024
Bản tin 08/05/2024 - VN-Index tăng nhẹ 0,6% - GEX, HPG, MSN, VNM, IDC, CTR, DGW, GAS
Nhận định thị trường08/05/2024
STBPVSPVDPVTHDBXem thêm
08/05/2024
Bản tin 02/05/2024 - VN-Index tăng 0,6% - BID, BMP, CTG, HDG, NKG, NVL, QTP, VCB, VPB, VTP, BMI, BSR, BVH, DGW, DPM, GEX, GVR, HPG, KBC, MWG, PLX, POW, SIP, SSI, STB, TV2, VJC
Nhận định thị trường03/05/2024
STBVJCTV2SSISIPXem thêm
03/05/2024
STB – Chi phí tín dụng thấp bù đắp cho NOII yếu – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp02/05/2024
STBNhận Định Nhanh
02/05/2024
STB – Bán thành công khoản nợ liên quan đến Phong Phú – Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp27/04/2024
STBNhận Định Nhanh
27/04/2024
Bản tin 26/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% - DGW, HDB, IDC, PLX, SCS, SIP, STB, VHM, VIC, VJC, VRE, ACB, ACV, CTG, CTR, DCM, DXG, DXS, FRT, GAS, GMD, HSG, KDH, NLG, PC1, PVD, PVS, PVT, REE, TPB, VEA, VIB, VNM
Nhận định thị trường26/04/2024
STBVNMVIBVEATPBXem thêm
26/04/2024
Bản tin 08/04/2024 - VN-Index mở đầu tuần giảm 0,4% - CTG, HPG, PLX, QTP, SIP, STB, VTP, SZC
Nhận định thị trường08/04/2024
STBSZCVTPSIPQTPXem thêm
08/04/2024
Bản tin 25/03/2024 - VN-Index giảm 1,1% do phần lớn nhóm cổ phiếu VN30 giảm - DGC, STB, BWE, HVN, SZC, TLG
Nhận định thị trường25/03/2024
STBTLGSZCHVNBWEXem thêm
25/03/2024
Bản tin 14/03/2024 - VN-Index giảm 0,5% trong phiên hôm nay - FPT
Nhận định thị trường14/03/2024
STBVPBVIBVCBTPBXem thêm
14/03/2024