Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

PNJ
Xóa Bộ Lọc
Điểm tin 21/02/2024 - VN-Index giảm nhẹ - PNJ, POW, NT2, VHM, VRE, VPG
Nhận định thị trường21/02/2024
PNJVPGVREVHMNT2Xem thêm
21/02/2024
PNJ – KQKD quý 4 khả quan giúp lợi nhuận ròng tăng 9% YoY trong năm 2023 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
PNJNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
PNJVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
Bản tin 23/01/2024 - VN-Index giảm 0,5% do hầu hết các cổ phiếu VN30 đều giảm - PNJ, VHC, NT2
Nhận định thị trường23/01/2024
PNJNT2VHC
23/01/2024
Bản tin 22/01/2024 - VN-Index mở đầu tuần tăng 0,1% - HPG, PNJ, PVT, DGC, DRC, TCB
Nhận định thị trường22/01/2024
PNJTCBDRCDGCPVTXem thêm
22/01/2024
Bản tin 20/12/2023 - VN-Index tăng nhẹ, vượt mức 1.100 điểm - DCM, PNJ, PPC
Nhận định thị trường20/12/2023
PNJPPCDCM
20/12/2023
Bản tin 20/11/2023 - VN-Index tăng 0,2% - BWE, TDM, HDB, PLX, PNJ, GEX, GMD, PVD
Nhận định thị trường20/11/2023
PNJPVDGMDGEXPLXXem thêm
20/11/2023
PNJ [MUA +27,6%] - Vị thế tốt để dẫn đầu tăng trưởng ngành trong giai đoạn 2024-25 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp06/11/2023
PNJ
06/11/2023
Bản tin 02/11/2023 - VN-Index tăng mạnh 3,4% nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - DGW, PNJ
Nhận định thị trường02/11/2023
PNJDGW
02/11/2023
Bản tin 24/10/2023 - VN-Index phục hồi và chốt phiên tăng 1,13% nhờ nhóm cổ phiếu VN30 tăng mạnh - FPT, PNJ, POW, PVS, ACB, DCM, VHM, VIC, VRE
Phân tích doanh nghiệp25/10/2023
PNJVREVICVHMDCMXem thêm
25/10/2023