toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

GMD
Xóa Bộ Lọc
GMD [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +1,3%] - Mảng kinh doanh cốt lõi dự kiến phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp01/04/2024
GMD
01/04/2024
Bản tin 06/03/2024 - VN-Index giảm 0,6% do nhiều nhóm cổ phiếu giảm - MBB, GMD, KBC
Nhận định thị trường06/03/2024
GMDKBCMBB
06/03/2024
GMD – Lợi nhuận cốt lõi quý 4 thấp hơn kỳ vọng; Gemalink ghi nhận có lãi trong năm 2023 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
GMDNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
GMDVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
Bản tin 26/12/2023 - VN-Index có phiên tăng điểm thứ sáu liên tiếp - VCB
Nhận định thị trường26/12/2023
GMDVCB
26/12/2023
GMD [KHẢ QUAN +16,2%] - HĐKD cảng dự kiến phục hồi mạnh trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp27/11/2023
GMD
27/11/2023
Bản tin 20/11/2023 - VN-Index tăng 0,2% - BWE, TDM, HDB, PLX, PNJ, GEX, GMD, PVD
Nhận định thị trường20/11/2023
GMDPVDGEXPNJPLXXem thêm
20/11/2023
GMD - Lợi nhuận cốt lõi quý 3 tăng QoQ; KQKD của Gemalink kém khả quan - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp09/11/2023
GMDNhận Định Nhanh
09/11/2023
Bản tin 31/10/2023 - VN-Index giảm 1,4% - KBC, POW, SSI, ACV, BID, BVH, CTD, CTG, FRT, GAS, GMD, HDG, MWG, NKG, VEA, VIB, VJC, VNM
Nhận định thị trường31/10/2023
GMDVNMVJCVIBVEAXem thêm
31/10/2023
GMD [KHẢ QUAN +15,9%] - Lợi nhuận cốt lõi năm 2023 sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ biên lợi nhuận của mảng vận hành cảng tăng - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp24/08/2023
GMD
24/08/2023