Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-04-2019 - Thị trường chấm dứt đà giảm điểm; Nhóm tiện ích giảm - DHG, FPT, GEX, QNS, POW, VJC, VNM, CTD, DPM, DRC, MBB, NLG, PNJ, SCS, TCM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của các chỉ số vẫn không có sự thay đổi so với phiên trước đó. VN-Index, VN30 và HNX-Index duy trì tín hiệu ngắn hạn Tiêu cực với kháng cự của đường MA5 đang lần lượt nằm tại 968 điểm, 985 điểm và 106,5 điểm. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ phía dưới của 3 chỉ số này đang nằm tại 952 điểm, 865 điểm và 105,7 điểm. Dự báo trong phiên giao dịch tới, dấu hiệu suy yếu của lực cầu giá cao trong phiên tăng điểm cuối tuần có thể kịch hoạt áp lực