toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

VJC
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 02/05/2024 - VN-Index tăng 0,6% - BID, BMP, CTG, HDG, NKG, NVL, QTP, VCB, VPB, VTP, BMI, BSR, BVH, DGW, DPM, GEX, GVR, HPG, KBC, MWG, PLX, POW, SIP, SSI, STB, TV2, VJC
Nhận định thị trường03/05/2024
VJCTV2STBSSISIPXem thêm
03/05/2024
VJC – KQKD phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi về mảng vận tải tiếp tục phục hồi – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp02/05/2024
VJCNhận Định Nhanh
02/05/2024
VJC – Kế hoạch mở rộng đội bay tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của mảng quốc tế – Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp26/04/2024
VJCNhận Định Nhanh
26/04/2024
Bản tin 26/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% - DGW, HDB, IDC, PLX, SCS, SIP, STB, VHM, VIC, VJC, VRE, ACB, ACV, CTG, CTR, DCM, DXG, DXS, FRT, GAS, GMD, HSG, KDH, NLG, PC1, PVD, PVS, PVT, REE, TPB, VEA, VIB, VNM
Nhận định thị trường26/04/2024
VJCVNMVIBVEATPBXem thêm
26/04/2024
Bản tin 15/03/2024 - VN-Index giảm nhẹ trong phiên hôm nay - BWE, TDM, CTR, PVS, DIG, DRC, GAS, SIP, VJC, VNM
Nhận định thị trường15/03/2024
VJCVNMSIPGASDRCXem thêm
15/03/2024
VJC – Lợi nhuận từ HĐKD thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi; thu nhập khác hỗ trợ lợi nhuận – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
VJCNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
VJCVTPVNMVICSSIXem thêm
31/01/2024
Bản tin 22/11/2023 - VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức tăng nhẹ 0,3% - MSN, VJC
Nhận định thị trường22/11/2023
VJCMSN
22/11/2023
VJC - Lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh YoY trong quý 3/2023 - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp02/11/2023
VJCNhận Định Nhanh
02/11/2023
Bản tin 31/10/2023 - VN-Index giảm 1,4% - KBC, POW, SSI, ACV, BID, BVH, CTD, CTG, FRT, GAS, GMD, HDG, MWG, NKG, VEA, VIB, VJC, VNM
Nhận định thị trường31/10/2023
VJCVNMVIBVEANKGXem thêm
31/10/2023