Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

PLX
Xóa Bộ Lọc
PLX [KHẢ QUAN +12,4%] - Sản lượng phục hồi hỗ trợ lợi nhuận năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp22/02/2024
PLX
22/02/2024
Bản tin 07/02/2024 - VN-Index tăng 0,9% khi Tết Nguyên đán đến gần - HDB, DCM, DPM, BSR, PLX
Nhận định thị trường07/02/2024
PLXBSRDPMDCMHDB
07/02/2024
PLX– Lợi nhuận gộp trên mỗi lít cải thiện, nhưng LNST năm 2023 thấp nhẹ so với kỳ vọng – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
PLXNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
PLXVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
Bản tin 15/01/2024 - VN-Index giảm nhẹ 0,1% - MBB, PLX
Nhận định thị trường15/01/2024
PLXVHMNLGDXGKDHXem thêm
15/01/2024
Bản tin 01/12/2023 - VN-Index khép lại tuần với mức tăng 0,7% - PMI
Nhận định thị trường01/12/2023
PLXBSRPVDGASPVSXem thêm
01/12/2023
PLX [KHẢ QUAN +12,6%] - Tăng chi phí định mức cả năm thúc đẩy LNST năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp20/11/2023
PLX
20/11/2023
Bản tin 20/11/2023 - VN-Index tăng 0,2% - BWE, TDM, HDB, PLX, PNJ, GEX, GMD, PVD
Nhận định thị trường20/11/2023
PLXPVDGMDGEXPNJXem thêm
20/11/2023
Bản tin 16/11/2023 - VN-Index tăng nhờ đóng góp từ nhiều nhóm ngành - VHC, MBB, PLX, VHM, VRE
Nhận định thị trường16/11/2023
PLXMBBVHCTCHCREXem thêm
16/11/2023
Bản tin 30/10/2023 - VN-Index giảm 1,7% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 - NVL, DGC, AST, BSR, CTR, DHC, DIG, DXG, DXS, HPG, KDH, MBB, MSN, MWG, PC1, PLX, PVD, PVS, REE, STB, VCB
Nhận định thị trường31/10/2023
PLXVCBSTBREEPC1Xem thêm
31/10/2023