Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

NVL
Xóa Bộ Lọc
NVL – Lãi ròng trong năm 2023 nhờ khoản lợi nhuận bất thường trong quý 4 – Báo Cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
NVLNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
Nhận định thị trường30/01/2024
NVLLHGDGCVREVPBXem thêm
30/01/2024
Bản tin 18/01/2024 - VN-Index tăng 0,6% trong phiên hôm nay - MWG, LHG, SZC, TDM
Nhận định thị trường18/01/2024
NVLGVRPHRSIPIDCXem thêm
18/01/2024
Bản tin 15/12/2023 - VN-Index giảm 0,7%, hầu hết các mã vốn hóa lớn đều giảm - FPT, NVL
Nhận định thị trường15/12/2023
NVLFPT
15/12/2023
Báo cáo Ngành Bất động sản: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức được thông qua
Báo cáo ngành29/11/2023
NVLSZCGVRPHRLHGXem thêm
29/11/2023
Bản tin 27/11/2023 - VN-Index giảm 0,7% trong sắc đỏ của cổ phiếu ngân hàng - MWG, CTG, HDB
Nhận định thị trường27/11/2023
NVLHDBCTGSZCGVRXem thêm
27/11/2023
Bản tin 16/11/2023 - VN-Index tăng nhờ đóng góp từ nhiều nhóm ngành - VHC, MBB, PLX, VHM, VRE
Nhận định thị trường16/11/2023
NVLPLXMBBVHCTCHXem thêm
16/11/2023
Bản tin 30/10/2023 - VN-Index giảm 1,7% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 - NVL, DGC, AST, BSR, CTR, DHC, DIG, DXG, DXS, HPG, KDH, MBB, MSN, MWG, PC1, PLX, PVD, PVS, REE, STB, VCB
Nhận định thị trường31/10/2023
NVLVCBSTBREEPC1Xem thêm
31/10/2023
Báo cáo Ngành BĐS Nhà ở - Những nhận định chính về diễn biến thị trường trong quý 3/2023
Báo cáo ngành19/10/2023
NVLDXSDXGNLGKDHXem thêm
19/10/2023
Bản tin 12/10/2023 - VN-Index tăng 0,07% - STB, VIC
Nhận định thị trường12/10/2023
NVLTCHCREPDRHTNXem thêm
12/10/2023