toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

CTG
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 08/04/2024 - VN-Index mở đầu tuần giảm 0,4% - CTG, HPG, PLX, QTP, SIP, STB, VTP, SZC
Nhận định thị trường08/04/2024
CTGSZCVTPSIPQTPXem thêm
08/04/2024
Bản tin 14/03/2024 - VN-Index giảm 0,5% trong phiên hôm nay - FPT
Nhận định thị trường14/03/2024
CTGVPBVIBVCBTPBXem thêm
14/03/2024
CTG [KHẢ QUAN +10,2%] - Thu hồi nợ xấu đã xử lí bù đắp một phần chi phí tín dụng cao trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp05/03/2024
CTG
05/03/2024
Bản tin 28/02/2024 - VN-Index tăng trong phiên thứ ba liên tiếp nhờ nhóm cổ phiếu VN30 - CTG, VCB, STB
Nhận định thị trường29/02/2024
CTGSTBVCB
29/02/2024
Bản tin 26/02/2024 - VN-Index tăng 1,0% trong phiên hôm nay nhờ nhóm ngân hàng - CTG, VCB
Nhận định thị trường26/02/2024
CTGVCB
26/02/2024
KQKD quý 4 Ngành Ngân hàng - Tín dụng tăng mạnh; chất lượng tài sản bắt đầu cải thiện
Báo cáo ngành23/02/2024
CTGHDBLPBVIBTPBXem thêm
23/02/2024
Bản tin 20/02/2024 - VN-Index tăng trong phiên thứ bảy liên tiếp - ACB, DHC
Nhận định thị trường20/02/2024
CTGDHCHDBLPBVIBXem thêm
20/02/2024
Bản tin 02/02/2024 - VN-Index khép lại tuần với mức giảm 0,04% - PVT, VNM, IDC, PVS, PVD
Nhận định thị trường02/02/2024
CTGVCBVPBVIBTCBXem thêm
02/02/2024
CTG – Chi phí tín dụng giảm hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp30/01/2024
CTGNhận Định Nhanh
30/01/2024
Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
Nhận định thị trường30/01/2024
CTGLHGDGCVREVPBXem thêm
30/01/2024