Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

SAB
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 22/02/2024 - VN-Index giảm 0,2% do các cổ phiếu ngân hàng giảm - CTR, VEA, VHC, ACV, KDH, SAB
Nhận định thị trường22/02/2024
SABKDHACVVHCVEAXem thêm
22/02/2024
Bản tin 06/02/2024 - VN-Index tăng 0,2%, dẫn dắt bởi các cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành - FPT, REE, SAB, VHC, NLG, PVS
Nhận định thị trường07/02/2024
SABPVSVHCNLGREEXem thêm
07/02/2024
SAB – Doanh thu bia vẫn kém khả quan và biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức thấp, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp01/02/2024
SABNhận Định Nhanh
01/02/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
SABVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
SAB [MUA +27,5%] - Lợi nhuận phục hồi nhẹ trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp15/11/2023
SAB
15/11/2023
Bản tin 13/11/2023 - VN-Index mở đầu tuần giảm 0,2% - CTR, GEX, MWG, STK, VEA, VHC, DGW, SAB, TCB
Nhận định thị trường13/11/2023
SABTCBDGWVHCVEAXem thêm
13/11/2023
Bản tin 10/11/2023 - VN-Index giảm 1,1% khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm - PC1, SAB, VHC, HDG
Nhận định thị trường10/11/2023
SABHDGVHCPC1
10/11/2023
SAB - Thu nhập giảm được bù đắp một phần nhờ thu nhập tài chính ròng mạnh - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp30/10/2023
SABNhận Định Nhanh
30/10/2023
Bản tin 27/10/2023 - VN-Index khép tuần với mức tăng nhẹ 0,5% sau mức giảm mạnh vào phiên hôm qua - HPG, ACG, DGW, DPM, HDB, HSG, IDC, POW, PVT, QNS, SAB, TLG, ANV
Nhận định thị trường27/10/2023
SABANVTLGQNSPVTXem thêm
27/10/2023
Bản tin 23/08/2023 - VN-Index giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua do thanh khoản giảm - PPC, SAB, GMD, VJC
Nhận định thị trường23/08/2023
SABVJCGMDPPC
23/08/2023