Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

PTB
Xóa Bộ Lọc
PTB – Doanh thu quý 4/2023 vượt kỳ vọng, biên lợi nhuận trước thuế thấp – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp24/01/2024
PTBNhận Định Nhanh
24/01/2024
Bản tin 24/01/2024 - VN-Index giảm 0,4% trong phiên hôm nay - HDG, PVD, PTB, VIB
Nhận định thị trường24/01/2024
PTBVIBPVDHDG
24/01/2024
PTB [PHTT +7,1%] - Nhu cầu dần phục hồi, tác động đáng kể từ Noble House - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp04/12/2023
PTB
04/12/2023
Bản tin 29/11/2023 - VN-Index tiếp tục tăng 0,7% - PVS, BID, BVH, PTB
Nhận định thị trường29/11/2023
PTBBVHBIDPVS
29/11/2023
PTB - KQKD quý 3/2023 kém tích cực - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp20/10/2023
PTBNhận Định Nhanh
20/10/2023
Bản tin 19/10/2023 - VN-Index giảm 1,4% khi các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm - PHR, PTB, SSI, STK
Nhận định thị trường19/10/2023
PTBSTKSSIPHR
19/10/2023
Bản tin 09/10/2023 - VN-Index tăng nhẹ 0,78% - PTB, BSR, GAS
Nhận định thị trường09/10/2023
PTBPVTPVSPVDPLXXem thêm
09/10/2023
PTB [MUA +20,7%] - Doanh số nhà sơ cấp Mỹ và hoạt động bổ sung hàng dự kiến thúc đẩy lợi nhuận - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp29/08/2023
PTB
29/08/2023
Bản tin 25/08/2023 - Khối ngoại bán ròng 36,2 triệu USD, VN-Index giảm - PTB, VIC
Nhận định thị trường25/08/2023
PTBVIC
25/08/2023
PTB - Lợi nhuận quý 2/2023 phục hồi; kế hoạch thận trọng cho quý 3/2023 - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp20/07/2023
PTBNhận Định Nhanh
20/07/2023