Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

REE
Xóa Bộ Lọc
REE [KHẢ QUAN +16.4%] - Doanh thu bất động sản, lợi nhuận M&E phục hồi bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng điện trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp16/02/2024
REE
16/02/2024
Bản tin 06/02/2024 - VN-Index tăng 0,2%, dẫn dắt bởi các cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành - FPT, REE, SAB, VHC, NLG, PVS
Nhận định thị trường07/02/2024
REEPVSVHCNLGSABXem thêm
07/02/2024
Bản tin 01/02/2024 - VN-Index tăng 0,8% nhờ nhiều nhóm ngành tăng mạnh - DGW, MSN, MWG, REE, SCS, HVN
Nhận định thị trường01/02/2024
REEHVNSCSMWGMSNXem thêm
01/02/2024
REE – Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo; rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp30/01/2024
REENhận Định Nhanh
30/01/2024
Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
Nhận định thị trường30/01/2024
REELHGDGCVREVPBXem thêm
30/01/2024
Quan điểm Ngành Điện gió ngoài khơi: Công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu lấy lại đà tăng trưởng từ năm 2024
Báo cáo ngành04/01/2024
REEHNDVSHHDGPPCXem thêm
04/01/2024
Bản tin 03/01/2024 - VN-Index tăng 1,1%, phần lớn các cổ phiếu VN30 tăng điểm - IDC, BMI, GVR, LPB, SSI
Nhận định thị trường03/01/2024
REEPVSSSILPBGVRXem thêm
03/01/2024
Báo cáo Ngành Nhiệt điện - Đủ nguồn cung điện trong năm 2024 ảnh hưởng tới sản lượng điện khí
Báo cáo ngành20/12/2023
REEHNDVSHHDGPPCXem thêm
20/12/2023
Bản tin 04/12/2023 - VN-Index mở đầu tuần tăng mạnh 1,7% - Ngành Năng lượng
Nhận định thị trường04/12/2023
REEQTPPPCPC1HDGXem thêm
04/12/2023
Bản tin 09/11/2023 - Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng, VN-Index tăng 0,04% - FRT, IDC, PC1, VEA, VPB
Nhận định thị trường09/11/2023
REEQTPHDGPPCGEXXem thêm
09/11/2023