toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

HDG
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 28/05/2024 - VN-Index tăng 1,1% trong phiên hôm nay - HDG, REE
Nhận định thị trường28/05/2024
HDGREEPVDPOWGAS
28/05/2024
Bản tin 02/05/2024 - VN-Index tăng 0,6% - BID, BMP, CTG, HDG, NKG, NVL, QTP, VCB, VPB, VTP, BMI, BSR, BVH, DGW, DPM, GEX, GVR, HPG, KBC, MWG, PLX, POW, SIP, SSI, STB, TV2, VJC
Nhận định thị trường03/05/2024
HDGVJCTV2STBSSIXem thêm
03/05/2024
HDG – ĐHCĐ đặt ra chiến lược 5 năm, KQKD quý 1 phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD & ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp02/05/2024
HDGNhận Định Nhanh
02/05/2024
Bản tin 23/04/2024 - VN-Index giảm 1,1% trong phiên hôm nay - FPT, HDG, MSN, KDH, TLG, TPB, VRE
Nhận định thị trường23/04/2024
HDGSIPKBCPHRGVRXem thêm
23/04/2024
Ngành Năng lượng – Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII – Nhận định nhanh
Báo cáo ngành02/04/2024
HDGREEPPCPC1NT2Xem thêm
02/04/2024
Bản tin 02/04/2024 - VN-Index tăng 0,4% trong phiên hôm nay nhờ sự dẫn dắt của nhóm vật liệu cơ bản - KDH, NT2, PPC, PTB, VIB, QTP
Nhận định thị trường02/04/2024
HDGGASPVDPVSPOWXem thêm
02/04/2024
HDG [KHẢ QUAN +11,6%] - Mảng bất động sản phục hồi hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp22/02/2024
HDG
22/02/2024
Bản tin 19/02/2024 - VN-Index tăng 1,3% nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng - BWE, TDM, HDG, HPG, IDC, MBB
Nhận định thị trường19/02/2024
HDGMBBIDCHPGTDMXem thêm
19/02/2024
HDG – KQKD quý 4 ổn định; Lợi nhuận năm 2023 phù hợp với dự báo – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp01/02/2024
HDGNhận Định Nhanh
01/02/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
HDGVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024