toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

BSR
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 13/03/2024 -VN-Index tăng 2,1% nhờ nhóm cổ phiếu VN30 tăng mạnh - TV2, DXG, HT1, PC1, PTB
Nhận định thị trường13/03/2024
BSRPVTGASPLXPVSXem thêm
13/03/2024
BSR [PHTT +9,1%] - Thị trường tiếp tục thắt chặt nhưng định giá đã hợp lý - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp21/02/2024
BSR
21/02/2024
Bản tin 07/02/2024 - VN-Index tăng 0,9% khi Tết Nguyên đán đến gần - HDB, DCM, DPM, BSR, PLX
Nhận định thị trường07/02/2024
BSRPLXDPMDCMHDB
07/02/2024
BSR - KQKD quý 4 khả quan với sản lượng thương phẩm ổn định, KQKD năm 2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp30/01/2024
BSRNhận Định Nhanh
30/01/2024
Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
Nhận định thị trường30/01/2024
BSRLHGDGCVREVPBXem thêm
30/01/2024
Bản tin 09/01/2024 - VN-Index giảm 0,1% khi các mã vốn hóa lớn các ngành đều giảm - BSR, SBT
Nhận định thị trường09/01/2024
BSRNLGVHMKDHSBT
09/01/2024
Bản tin 02/01/2024 - VN-Index mở đầu năm mới với mức tăng nhẹ 0,2% - BSR, VIB
Nhận định thị trường02/01/2024
BSRVIBVCBCTGBID
02/01/2024
Bản tin 01/12/2023 - VN-Index khép lại tuần với mức tăng 0,7% - PMI
Nhận định thị trường01/12/2023
BSRPLXPVDGASPVSXem thêm
01/12/2023
BSR [KHẢ QUAN +11,1%] - Lợi nhuận vẫn cao tương đương đỉnh chu kỳ năm 2017 mặc dù giảm trong năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp14/11/2023
BSR
14/11/2023
Bản tin 14/11/2023 - VN-Index tăng nhẹ nhờ nhóm ngân hàng tăng - FPT, POW, ACB, BSR, NLG
Nhận định thị trường14/11/2023
BSRNLGACBPOWFPT
14/11/2023