Quay lại

Bản tin 23-04-2018 - Thị trường giảm mạnh với lực bán mạnh của các mã ngân hàng và các ngành khác - HPG, QNS, SAB, FRT, NVL, CTD, DPM, HT1, MBB, SCS, VCB, VPB, BID, CTG, HDB, NLG, PNJ, SSI, TPB

Nhận định thị trường

23/04/2018

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang duy trì ở mức Tiêu cực với tất cả các chỉ số. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của HNX-Index cũng vừa dịch chuyển xuống mức Trung tính, đồng pha với tín hiệu của VN-Index, VN30, VNMidcap. Chỉ số VNSmallcap là chỉ số duy nhất phá ra tín hiệu Tiêu cực cho cả xu hướng ngắn và Trung hạn. Đối với VN-Index, chỉ số này có thể sẽ kiểm định hỗ trợ MA100 tại 1065 điểm vào ngày mai, nhưng đây không phải là hỗ trợ cuối cùng của xu hướng trung hạn

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center