Quay lại

Bản tin 09-04-2019 - Thị trường giảm điểm; với ảnh hưởng từ VIC, VRE và VHM - DQC, POW, VJC, VNM, AST, CTD, GAS

Nhận định thị trường

09/04/2019

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 đã chuyển xuống mức Tiêu cực với hỗ trợ là đáy gần nhất tại 890 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VN-Index và HNX-Index trở lại mức Trung tính với hỗ trợ MA10 đang nằm khá gần tại 987 điểm và 107,7 điểm. Hiện chỉ còn VNMidcap và VNSmallcap vẫn giữ tín hiệu ngắn hạn Tích cực, nhưng bước đầu đã cho thấy dấu hiệu suy yếu.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center