toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

AST
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 04/04/2024 - VN-Index giảm 0,3% trong phiên hôm nay - AST, CTR, SCS, VIC, VNM, ACB
Nhận định thị trường04/04/2024
ASTACBVNMVICSCSXem thêm
04/04/2024
Bản tin 12/03/2024 - VN-Index tăng 0,8% nhờ nhóm ngân hàng phục hồi - HPG, NT2, POW, VEA, AST, GEX, VIC
Nhận định thị trường12/03/2024
ASTVICGEXVEANT2Xem thêm
12/03/2024
Bản tin 30/01/2024 - VN-Index tăng 0,3% nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản - AST, BID, BSR, CTG, DHC, DIG, DPM, FRT, HPG, IDC, KDH, MBB, MSN, MWG, NVL, POW, PVD, PVS, REE, SIP, STB, TLG, VCB, VEA, VHM, VPB, VRE, DGC, LHG
Nhận định thị trường30/01/2024
ASTLHGDGCVREVPBXem thêm
30/01/2024
AST – KQKD quý 4 tương tự với quý 3, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp30/01/2024
ASTNhận Định Nhanh
30/01/2024
AST [MUA +29,4%] - LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 dự kiến vượt mức năm 2019 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp07/12/2023
AST
07/12/2023
Bản tin 06/12/2023 - VN-Index tăng 0,9% trong phiên hôm nay - FPT, HDB, HPG, MSN, AST
Nhận định thị trường06/12/2023
ASTMSNHPGHDBFPT
06/12/2023
AST - KQKD quý 3 tăng nhẹ so với quý 2, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/10/2023
ASTNhận Định Nhanh
31/10/2023
Bản tin 30/10/2023 - VN-Index giảm 1,7% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 - NVL, DGC, AST, BSR, CTR, DHC, DIG, DXG, DXS, HPG, KDH, MBB, MSN, MWG, PC1, PLX, PVD, PVS, REE, STB, VCB
Nhận định thị trường31/10/2023
ASTVCBSTBREEPC1Xem thêm
31/10/2023
AST - KQKD quý 2 cải thiện nhẹ so với quý 1, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp07/08/2023
ASTNhận Định Nhanh
07/08/2023
Bản tin 31/07/2023 - Nhóm cổ phiếu Vingroup dẫn dắt VN-Index tăng 1,3% - AST, BSR, CTD, CTG, DIG, DPM, FRT, GMD, HDB, HDG, HPG, HSG, IDC, KBC, KDH, MBB, MWG, NKG, NVL, PC1, REE, SIP, VCB, VEA, VIC
Nhận định thị trường31/07/2023
ASTVICVEAVCBSIPXem thêm
31/07/2023