Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

PET
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 06-05-2014 - Hoạt động bắt đáy giúp duy trì ngưỡng hỗ trợ - KQLN Quý 1 của PET, DPM, STB, và VNM
Nhận định thị trường06/05/2014
PETVNMSTBDPM
06/05/2014
PET - Từ nhà phân phối chuyển sang cung cấp dịch vụ - ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp24/04/2014
PET
24/04/2014
Bản tin 16-04-2014 - Bắt đáy vs. giảm rủi ro - VAMC giảm lãi suất đối với nợ xấu đã mua – ĐHCĐ PET và TDH
Nhận định thị trường16/04/2014
PETTDH
16/04/2014
PET - KÉM KHẢ QUAN - Hợp tác với Samsung có thật sự có lợi? - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp28/02/2014
PET
28/02/2014
Bản tin 27-02-2014 - Thị trường giảm dù các mã ngân hàng tăng – IIP và bán lẻ tháng hai - ACB mua cổ phiếu quỹ - Cập nhật PET
Nhận định thị trường27/02/2014
PETACB
27/02/2014
Bản tin 17-02-2014 - Các mã vốn hóa lớn khiến VNI mất điểm – Cán cân thương mại tháng một – KQLN Quý 4 của PET, MSN và PVD
Nhận định thị trường17/02/2014
PETPVDMSN
17/02/2014
Bản tin 13-01-2014 - Các mã dầu khí tiếp tục dẫn thị trường – Điều chỉnh TT2 trong tháng một – KQLN sơ bộ của PET
Nhận định thị trường13/01/2014
PET
13/01/2014
PET - NẮM GIỮ - Doanh thu tăng, biên lợi nhuận giảm - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp08/11/2013
PET
08/11/2013
Bản tin 08-11-2013 - VNI tiếp tục giảm điểm - VAMC hoàn tất 37% mục tiêu mua nợ xấu - Cập nhật PET
Nhận định thị trường08/11/2013
PET
08/11/2013
Bản tin 25-10-2013 - VNI duy trì mức 500 - FDI 10 tháng - KQLN Qúy 3 PET, PVT - Cập nhật CSM
Nhận định thị trường25/10/2013
PETCSMPVT
25/10/2013
Xem báo cáo