Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-05-2014 - Hoạt động bắt đáy giúp duy trì ngưỡng hỗ trợ - KQLN Quý 1 của PET, DPM, STB, và VNM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể phục hồi trong phiên giao dịch ngày mai, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng giá 560 – 565 (đây là khoảng trống giảm giá được hình thành trong phiên giao dịch hôm nay) cho nên chúng tôi đánh giá cơ hội hồi phục là khá ngắn và việc bắt đáy sẽ tìm ẩn rủi ro cao.