toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

STK
Xóa Bộ Lọc
STK - Lợi nhuận quý 1/2024 không đáng kể - Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp22/04/2024
STKNhận Định Nhanh
22/04/2024
Bản tin 22/04/2024 - VN-Index phục hồi sau 4 phiên giảm liên tiếp - NLG, PTB, TCB, DGC, FPT, LPB, MBB, NT2, PNJ, STK
Nhận định thị trường22/04/2024
STKPNJNT2MBBLPBXem thêm
22/04/2024
STK – Phục hồi mạnh QoQ, thể hiện rõ qua các đơn hàng cho quý 2/2024 – Báo cáo ĐHCĐ
Phân tích doanh nghiệp28/03/2024
STKNhận Định Nhanh
28/03/2024
Bản tin 28/03/2024 - VN-Index tăng 0,6% nhờ nhiều nhóm cổ phiếu - DGW, LPB, TCB, KBC, STK, TDM, MSN
Nhận định thị trường28/03/2024
STKMSNTDMKBCTCBXem thêm
28/03/2024
STK [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +7,2%] - Bắt đầu phục hồi so với cùng kỳ - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp26/03/2024
STK
26/03/2024
Bản tin 11/03/2024 - VN-Index giảm 0,95% trong phiên hôm nay - CTR, DPM, GVR, REE, VTP, STK
Nhận định thị trường11/03/2024
STKVTPREEGVRDPMXem thêm
11/03/2024
STK – KQKD năm 2023 phù hợp kỳ vọng, dự kiến phục hồi QoQ trong quý 2/2024 – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp19/01/2024
STKNhận Định Nhanh
19/01/2024
Bản tin 19/01/2024 - VN-Index tăng 1,1% nhờ mức tăng của phần lớn cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 - CTR, FPT, HT1, LPB, NT2, PHR, PPC, SCS, STK, TPB
Nhận định thị trường19/01/2024
STKNT2TPBSCSPPCXem thêm
19/01/2024
STK [MUA +23,3%] - Dự kiến phục hồi đáng kể từ quý 2/2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp02/01/2024
STK
02/01/2024
Bản tin 29/12/2023 - VN-Index tăng 12,2% trong năm 2023 - DPM, PVT, QNS, STK, SZC
Nhận định thị trường29/12/2023
STKSZCQNSPVTDPM
29/12/2023