toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

KBC
Xóa Bộ Lọc
KBC – Doanh số cho thuê đất KCN duy trì trong năm 2024, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo ĐHCĐ
Nhận định thị trường28/03/2024
KBCNhận Định Nhanh
28/03/2024
Bản tin 28/03/2024 - VN-Index tăng 0,6% nhờ nhiều nhóm cổ phiếu - DGW, LPB, TCB, KBC, STK, TDM, MSN
Nhận định thị trường28/03/2024
KBCMSNTDMSTKTCBXem thêm
28/03/2024
KBC [MUA +23,7%] - Kỳ vọng phê duyệt KCN Tràng Duệ 3 thúc đẩy doanh số cho thuê đất KCN năm 2024 - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp12/03/2024
KBC
12/03/2024
Bản tin 07/03/2024 - VN-Index tăng 0,5% trong phiên hôm nay - BWE, GEX, KBC, VIB, PNJ, QNS
Nhận định thị trường07/03/2024
KBCQNSPNJVIBGEXXem thêm
07/03/2024
Bản tin 06/03/2024 - VN-Index giảm 0,6% do nhiều nhóm cổ phiếu giảm - MBB, GMD, KBC
Nhận định thị trường06/03/2024
KBCGMDMBB
06/03/2024
KBC – Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi do lượng bàn giao đất KCN thấp hơn dự kiến – Báo cáo KQKD
Phân tích doanh nghiệp31/01/2024
KBCNhận Định Nhanh
31/01/2024
Bản tin 31/01/2024 - VN-Index giảm 1,3% khi nhóm ngân hàng giảm - ACV, BVH, CTD, CTR, DGW, DXG, DXS, GAS, GEX, GMD, GVR, HDB, HDG, KBC, NKG, PC1, PLX, PNJ, SAB, SSI, VIC, VJC, VNM, VTP
Nhận định thị trường31/01/2024
KBCVTPVNMVJCVICXem thêm
31/01/2024
Bản tin 18/01/2024 - VN-Index tăng 0,6% trong phiên hôm nay - MWG, LHG, SZC, TDM
Nhận định thị trường18/01/2024
KBCGVRPHRSIPIDCXem thêm
18/01/2024
Báo cáo Ngành Bất động sản: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức được thông qua
Báo cáo ngành29/11/2023
KBCSZCGVRPHRLHGXem thêm
29/11/2023
Bản tin 27/11/2023 - VN-Index giảm 0,7% trong sắc đỏ của cổ phiếu ngân hàng - MWG, CTG, HDB
Nhận định thị trường27/11/2023
KBCHDBCTGSZCGVRXem thêm
27/11/2023