Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 27-04-2017 - Thị trường tăng mạnh với VNM và GAS dẫn dắt đà tăng - MBB, DPM, QNS, DRC, HT1, NVL, PNJ, PVD, VIC

Nhận định thị trường

27/04/2017

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chủ chốt hai sàn dịch chuyển từ mức Tiêu cực sang Trung tính và trước mặt vẫn còn ngưỡng kháng cự MA20 cần phải vượt qua. Ngưỡng cản này đối với VN-Index nằm tại 718 điểm, VN30 tại 683 điểm và HNX-Index tại 89,5 điểm. Trong khi đó, tín hiệu trung hạn của VN30 và HNX-Index bước đầu cho thấy những chuyển biến tích cực.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center