Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-02-2021 - Chỉ số VN-Index tăng bất chấp đà bán mạnh tại các TTCK Châu Á - HND, MWG, BMI, CII, CTG, DGC, PVS, GVR, STK

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực tại tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, tín hiệu cảnh báo suy yếu tại VN-Index, VN30 và VNMidcap vẫn chưa được loại bỏ cho đến khi kháng cự MA5 tại 1170 điểm, 1175 điểm và 1385 điểm được chinh phục.