Trung tâm phân tích
Quay lại

BẢn tin 01-07-2019 - VNI đạt mức cao nhất một tháng qua nhờ các diễn biến thương mại thuận lợi - PMI - KBC, BVH, GTN, NKG, VEA, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn được cải thiện lên mức Tích cực đối với VN-Index và VN30 với kháng cự lần lượt tại 967 điểm và 876,5 điểm; tuy vậy chỉ đạt mức Trung tính đối với HNX-Index với kháng cự tại 104,1 điểm. Trong khi đó, tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VN-Index tạm cải thiện lên mức Trung tính với kháng cự MA100 tại 970 điểm và duy trì Tiêu cực đối với hai chỉ số còn lại. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể tiếp tục quán tính tăng trong phiên sáng để VN-Index