Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon

Trung tâm Phân tích

Tất cả báo cáo

PGS
Xóa Bộ Lọc
Bản tin 22-04-2016 - VN-Index chạm mốc cao nhất trong 5 tháng, vượt ngưỡng kháng cự 580 - DXG, MWG, PGS, PNJ, VCB, VIC, VNM
Nhận định thị trường22/04/2016
PGSVNMVICVCBPNJXem thêm
22/04/2016
Bản tin 12-02-2014 - GAS diễn biến tích cực, VNI tăng mạnh 2% - KQLN của PGS
Nhận định thị trường12/02/2014
PGSGAS
12/02/2014
Bản tin 29-11-2013 - Thị trường đi ngang – PGS, PGD và CNG: KQLN Quý 3
Nhận định thị trường29/11/2013
PGSPGD
29/11/2013
Bản tin 12-11-2013 - VNI giảm, khối lượng giao dịch tăng mạnh - Giá xăng giảm 1% - Sản lượng T10 của HPG – Thăm PGS
Nhận định thị trường12/11/2013
PGSHPG
12/11/2013
Bản tin 30-01-2013 - Kiểm tra ngưỡng 490; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm; KQKD của PGS
Nhận định thị trường30/01/2013
PGS
30/01/2013
Bản tin 25-07-2011 Tâm lý thị trường ảm đạm, thanh khoản thấp – Cập nhật PGS, giữ nguyên khuyến nghị MUA
Nhận định thị trường26/07/2011
PGS
26/07/2011
PGS - MUA - Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20.600 đ/cp - Cập nhật
Phân tích doanh nghiệp27/06/2011
PGS
27/06/2011
PGS - MUA - Tăng trưởng nhờ dòng sản phẩm mới CNG - Báo Cáo chi tiết
Phân tích doanh nghiệp27/04/2011
PGS
27/04/2011
Bản tin 29-03-2011 Nỗi lo lạm phát từ việc xăng dầu tăng giá - Ghi nhận từ đại hội cổ đông PGS - Cập nhật nhanh SC5
Nhận định thị trường30/03/2011
PGS
30/03/2011
Xem báo cáo