Trung tâm phân tích
Quay lại

Báo cáo ngành Điện - Biểu giá mới cho năng lượng tái tạo được phê duyệt

Ngày 07/01/2023, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện cho “nhà máy điện mặt trời và điện gió chuyển tiếp”, thấp hơn khoảng 17%-29% so với biểu giá Feed-In-Tariffs (FITs) trước đây. Các nhà máy điện gió và mặt trời chuyển tiếp bao gồm 4.000 MW công suất điện gió đã hoàn thành xây dựng nhưng không kịp thời hạn tháng 10/2021 để hưởng giá FiT ưu đãi, bên cạnh các dự án điện gió mới đã được phê duyệt đầu tư và các dự án đang được xây dựng. Chúng tôi cũng kỳ vọng cơ chế giá tương tự cho các dự án điện tái tạo hoàn toàn mới. Chúng tôi tin rằng khung giá mới sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn cho ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió trên đất liền. 

Vốn đầu tư thấp hơn sẽ đảm bảo cho tỷ suất lợi nhuận mặc dù giá bán thấp hơn. Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) dự báo rằng tổng chi phí lắp đặt của các dự án điện gió trên đất liền sẽ giảm khoảng 15%-30% xuống còn 0,8-1,4 triệu USD/MW vào năm 2030. Theo quan điểm của chúng tôi, chi phí đầu tư thấp hơn sẽ giúp duy trì tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) của các dự án mới ở mức 10-12% - kể cả với giá thấp hơn.

Powered by Froala Editor