Quay lại

Bản tin 30-05-2019 - Thị trường giảm điểm, với ảnh hưởng từ VHM, VNM và MSN - PLX, TLG

Nhận định thị trường

30/05/2019

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index đã tạm chuyển xuống mức Tiêu cực, tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN30 và HNX-Index. Ngưỡng hỗ trợ đối với VN-Index là cặp đường trung bình động trung hạn MA100 và MA200 đang nằm tại khu vực 955-957 điểm, trong khi đó hỗ trợ của VN30 là ngưỡng 870 điểm và của HNX-Index là ngưỡng 105 điểm đang nằm khá gần. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ tiếp tục có biến động lình sình.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center