Bản tin 24-10-2016 - Thị trường tiếp tục giảm điểm ngày thứ ba khi KQKD quý 3 chưa đủ thuyết phục nhà đầu tư - Habeco, DXG, VNM, DQC, BID, FPT, GAS

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Sau phiên giảm hôm nay, tín hiệu ngắn hạn của VN-Index cũng đã chuyển xuống mức tiêu cực, đồng pha với các chỉ số còn lại. Với nền tảng khối lượng như hiện nay, chúng tôi chưa quan sát thấy tín hiệu phân phối đỉnh; tuy nhiên, việc không vượt qua được vùng cản 690-692 khiến chỉ số sàn HSX có biến động lình sình. Tín hiệu trung hạn của VN-Index vẫn đang ở mức tích cực với hỗ trợ của đường MA50 ngày tại 672 điểm.
play
/en/research-center