Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-02-2020 - Thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng qua - PNJ, BMP, DRC, DXG, FRT, PVT

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của tất cả các chỉ số chứng khoán đều chuyển xuống mức Tiêu cực. Trong khi đó, HNX-Index là chỉ số duy nhất còn nằm trong “Bull market” khi mà các chỉ số khác đều duy trì tín hiệu Tiêu cực cho xu hướng trung hạn. Dự báo trong phiên ngày mai, các chỉ số hai sàn sẽ tiếp tục quán tính giảm trong phiên sáng để VN-Index kiểm định lại mức đáy gần nhất ở vùng 890-900 điểm còn VN30, HNX-Index sẽ kiểm định các hỗ trợ quan trọng tại vùng 835 điểm và 104 điểm