Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-04-2015 - Thị trường phục hồi mạnh nhờ các mã dầu khí - Thâm hụt thương mại - PVD, HT1, VHC, KDH, ST8, PNJ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể duy trì đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp, vùng kháng cự gần nhất của hai chỉ số là mức 585 của chỉ số VN-Index và 84.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn duy trì đà tăng về gần vùng quá mua cho thấy lực cầu giá cao tiếp tục gia tăng.