Bản tin 12-04-2017 - Thị trường giảm mạnh nhất trong 6 tuần - DPM, NVL, PNJ, HPG, SSI

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Hiện VN-Index vẫn giữ tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn Tích cực, tuy nhiên các chỉ số khác đang diễn biến xấu đi. Cụ thể, với việc đóng cửa dưới hỗ trợ MA10, tín hiệu của VN30 đã chuyển từ Tích cực xuống Trung tính; còn với việc đóng cửa dưới hỗ trợ MA20, tín hiệu của HNX-Index đã chuyển từ Trung tính xuống Tiêu cực.
play
/en/research-center