Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 10-07-2019 - VNI tăng điểm nhờ các mã vốn hóa lớn - VJC, HDG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực với tất cả các chỉ số. Các ngưỡng hỗ trợ của VN-Index, VN30 và HNX-Index đang lần lượt nằm tại khu vực 965-971 điểm, 872 điểm và 104,7 điểm. Trong khi đó, tín hiệu kỹ thuật Trung hạn khá phân hóa với các chỉ số, hiện ở mức Trung tính với VN-Index và HNX-Index và Tiêu cực với VN30.