Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-03-2018 - Thị trường phục hồi dù có tin tức về thuế của Mỹ; DXG, KDH tăng mạnh - MWG - OIL

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của VN-Index, VN30 theo đó vẫn duy trì ở mức Tích cực với kháng cự đỉnh cũ tại 1130 và 1120 điểm. Vượt qua mốc đỉnh này, VN-Index có thể sẽ có quán tính tăng lên 1150-1160 điểm. HNX-Index thậm chí đã vượt mức đỉnh gần nhất (theo giá đóng cửa) tại 127,5 điểm và hướng lên kháng cự tiếp theo tại 133 điểm. Trong khi đó, với việc cải thiện tín hiệu kỹ thuật lên mức Tích cực, VNMidcap và VNSmallcap đang có triển vọng tăng giá tốt hơn.