Trung tâm phân tích
Quay lại

Cập nhật Ngành Ngân hàng - Chuyển khuyến nghị từ ngân hàng quốc doanh sang ngân hàng tư nhân

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu cho tất cả 12 cổ phiếu ngân hàng trong phạm vi theo dõi của chúng tôi, do chúng tôi (1) giảm dự báo LNST giai đoạn 2022-2026 12,2% và (2) tăng các giả định về chi phí vốn chủ sở hữu, được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2023. 

Dự báo LNST giai đoạn 2022-2026 thấp hơn chủ yếu do (1) điều chỉnh giảm dự báo NIM trung bình trong giai đoạn này từ 4,16% xuống còn 3,97% do chúng tôi xây dựng giả định thận trọng cho các ngân hàng quốc doanh (SOE) sẽ phải thực hiện các gói hỗ trợ vào năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế có thể gặp nhiều thách thức, và tác động đến từ các giả định về tỷ lệ nợ xấu cao hơn sau đợt tăng lãi suất gần đây vào tháng 9 và tháng 10/2022, và (2) mức điều chỉnh tăng 18% của chúng tôi đối với dự báo tổng chi phí dự phòng. 

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với hầu hết các ngân hàng mà chúng tôi theo dõi và TCB, VPB và MBB có tổng mức sinh lời dự phóng cao nhất so với giá mục tiêu của chúng tôi tính vào ngày 06/12/2022. Tuy nhiên, mức sinh lời dự phóng của các ngân hàng SOE sẽ hạn chế hơn do diễn biến giá cổ phiếu tương đối tốt tính từ đầu năm 2022 đến nay. 

Powered by Froala Editor