Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-10-2015 - Thị trường tăng mạnh khi FED trì hoãn tăng lãi suất - FDI - VNM, PVS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hướng về các vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index và áp lực bán có thể sẽ gia tăng mạnh tại các vùng kháng cự này. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo trạng thái xu hướng và dòng tiền, chúng tôi cho rằng hai chỉ số chưa thể vượt được các vùng kháng cự này và rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn không nên mở vị thế mua mới hoặc không gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu