Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-03-2019 - Thị trường tăng điểm với hỗ trợ từ VHM, VIC; nhóm ngân hàng trái chiều - KDH, VPB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index theo đó vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực với kháng cự MA10 đang lần lượt nằm tại 990 điểm, 910 điểm và 108,5 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của của VN-Index và HNX-Index vẫn được giữ ở trạng thái Tích cực còn VN30 ở trạng thái Trung tính.