Bản tin 21-06-2013 - ETF hoàn tất tái cân bằng khi khớp lệnh định kỳ đóng cửa! – Niêm yết PSD, công ty con của PET

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng tâm lý nhà đầu tư đang ở giai đoạn hoảng loạn. Chỉ số HNX-Index đang trong giai đoạn xác nhận mẫu hình cảnh báo đảo chiều giảm Head and Shoulder cho nên nhóm cổ phiếu đầu cơ có thể chịu áp lực bán mạnh trong thời gian tới, còn đà giảm của nhóm cổ phiếu Bluechips có thể chững lại và bước vào trạng thái tích lũy và đà giảm nhẹ vẫn có thể xảy ra.
play
/en/research-center