Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-02-2017 - Đà giảm điểm vào phiên chiều khiến thị trường chấm dứt chuỗi tăng điểm - DPM, MBB, PNJ

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái Tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi giữ nguyên cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường do tác động của các ngưỡng kháng cự mạnh. Trong phiên 17-2 thị trường có thể phục hồi nhẹ đầu phiên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng với nhịp tăng này.