Quay lại

Bản tin 11-09-2018 - Thị trường tăng mạnh khi nhờ mức tăng từ các mã tài chính - Thặng dư thương mại - SCS, NVL

Nhận định thị trường

11/09/2018

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Trung tính đối với chỉ số HNX-Index với ngưỡng kháng cự MA10 và MA100 tại vùng 112-112,5 điểm có thể sẽ được thử thách. Ngược lại, VN-Index và VN30 đã có sự cải thiện mạnh mẽ tín hiệu ngắn hạn từ Tiêu cực lên Tích cực, tuy nhiên, khu vực hỗ trợ MA10, MA20 ngày tại 978 điểm đối với VN-Index và 955 điểm của VN30 có thể sẽ được kiểm tra lại. Trước mắt chỉ số VN-Index còn hai vùng kháng cự mạnh của đường MA240 ngày tại 990 điểm và đỉnh

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center