Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-04-2019 - Thị trường tăng điểm; nhóm dầu khí tăng mạnh - DPM, NVL, SCS, HPG

Quan điểm kỹ thuật: Ngoại trừ VN30 vẫn giữ tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn ở mức Trung tính với kháng cự tại 913-917 điểm, tất cả các chỉ số còn lại đều đã chuyển tín hiệu của mình lên mức Tích cực và hướng lên vùng đỉnh gần nhất. Đó là mốc 1015-1020 điểm đối với VN-Index hay 111-111,5 điểm đối với HNX-Index.